TWD-Länkenin logo uudistettiin

6.11.2018


TWD-Länken teki logouudistuksen. Toteutuksesta vastasi lahtelainen alan ammattilainen Juha Kortelainen (jk2.fi).

Visuaalisesti yksinkertaisesta logosta tehtiin eri versioita, joita voidaan käyttää moninaisissa tarkoituksissa: joukkueen kilpailu- ja vapaa-ajan asuissa, ajoneuvoissa, viestinnässä jne.

Uusi logo otetaan käyttöön sitä mukaa, kun uusia materiaaleja uudistetaan.